Saoránacht Saint Lucia Cé atá in ann Iarratas a Dhéanamh

Saoránacht Saint Lucia Cé atá in ann Iarratas a Dhéanamh

Ní mór d’aon duine ar mian leis iarratas a chur isteach ar an gClár Saoránachta trí Infheistíocht na híoschritéir seo a leanas a chomhlíonadh:

 • A bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad;
 • Infheistíocht cháilitheach íosta a shásamh i gceann de na catagóirí seo a leanas -
  • Ciste Eacnamaíochta Náisiúnta Saint Lucia;
  • Forbairt Eastáit Réadaigh faofa;
  • Tionscadal Fiontair ceadaithe; nó
  • Bannaí Rialtais a cheannach
 • Sonraí agus fianaise a sholáthar faoin infheistíocht cháilitheach atá beartaithe;
 • Pas seiceáil cúlra díchill in éineacht lena gcleithiúnaithe cáilitheacha os cionn 16 bliana d’aois;
 • Nochtadh iomlán macánta a sholáthar ar gach ábhar a bhaineann leis an iarratas; agus
 • Íoc na táillí próiseála neamh-inaisíoctha riachtanacha, dícheall cuí agus táillí riaracháin nuair a dhéantar iarratas.