Beartas um Chosaint Sonraí & Príobháideacht

Beartas um Chosaint Sonraí & Príobháideacht

ár cuideachta COMHAIRLEOIR AAAA (https://immi.center) agus déanfaidh a fhostaithe iarracht do chuid sonraí rúnda agus do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Thugamar le fios thíos conas a bhailímid agus a úsáidimid do chuid sonraí.

1. Conas a úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta agus sonraí

COMHAIRLEOIR AAAA bailíonn agus úsáideann do chuid sonraí agus faisnéis phearsanta chun saincheisteanna riaracháin agus tacaíochta do chustaiméirí a réiteach, chun cabhrú lenár gcustaiméirí. Úsáidimid do chuid sonraí agus faisnéis phearsanta chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na ndlíthe agus na gconarthaí go léir.

2. Úsáid do chuid faisnéise agus sonraí chun críocha margaíochta

Más mian leat nach n-úsáidfear do chuid faisnéise pearsanta go léir níos déanaí chun críocha cur chun cinn, déan teagmháil linn ag info@vnz.bz agus cinnteoimid nach bhfaighidh tú aon tairiscintí margaíochta nó fógraí eile uainn.

3. Faisnéis phearsanta agus sonraí pearsanta a bhailiú

Gach faisnéis atá ag ár gcuideachta COMHAIRLEOIR AAAA tagann bailiúcháin chugainn go díreach uaitse, mar ár gcustaiméirí. Déantar do chuid sonraí go léir a chosaint agus a stóráil go hiontaofa inár gcuideachta gan an fhéidearthacht go n-úsáidfidh tríú páirtithe iad. Stórálfaidh muid d’fhaisnéis phearsanta méid réasúnta ama chun tacaíocht agus riarachán ár seirbhísí a sholáthar.


4. Do Fhaisnéis Phearsanta Bailíonn ár gCuideachta

Agus muid i dteagmháil lenár gcuideachta trí theagmháil a dhéanamh leis an oifig, teileafón, modhanna cumarsáide leictreonacha, chomh maith le cuairt a thabhairt ar ár n-acmhainn Idirlín, bailímid sonraí faoi úsáideoirí agus ár gcustaiméirí a chuireann orduithe ag baint úsáide as na modhanna cumarsáide agus teagmhála thuas.


D’fhéadfadh go n-áireofaí sna sonraí a bhailímid faisnéis faoi idirghníomhaíocht le fógraíocht, faisnéis faoi líonraí, sonraí faoi chórais, gairis cumarsáide agus teagmhála, faisnéis faoi sheoltóirí agus faighteoirí teachtaireachtaí a sheol nó a fhaigheann ár gcuideachta. Féadfaimid faisnéis a bhailiú faoin am agus faoi na háiteanna iontrála inár seirbhísí nó inár n-acmhainní. Bailímid faisnéis faoi fhad na dteagmhálacha, an sreabhadh cad a tharlaíonn agus aon sonraí córais eile.
Féadfaidh an fhaisnéis seo tú féin agus do phointí iontrála agus cuideachtaí eile a chur in iúl.

Má tá imní ort faoi do chuid sonraí, is féidir leat ár suíomh a bhrabhsáil gan ainm.

Ar iarratas uait, féadfaimid faisnéis a stóráilimid fút a sholáthar duit, faoi réir d’aitheantas. Níl d’fhaisnéis ar fáil d’úsáideoirí ar bith eile, ach amháin na coinníollacha maidir le cur chun feidhme an dlí agus iarratais oifigiúla na gcomhlachtaí oifigiúla a bhfuil sé de cheart acu déanamh amhlaidh.

Bailímid faisnéis faoi chuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin, bailímid seoltaí ríomhphoist agus muid i dteagmháil lenár gcuideachta, bailíonn ár gcuideachta uimhreacha gutháin agus sonraí soghluaiste agus muid i dteagmháil lenár n-ionad teagmhála nó ar an bhfón le fostaí.

Úsáidtear an fhaisnéis a bhailíonn ár gcuideachta go príomha chun anailís inmheánach agus feabhsú a dhéanamh ar ár seirbhís, ar ár n-acmhainn Idirlín agus ar ár gcuid oibre foriomlán.

Ní aistrítear aon chuid de do chuid faisnéise chuig tríú páirtithe ach amháin i gcás earraí a sheachadadh duit, agus árachas an tseachadta seo, sa chás seo aistreofar an fhaisnéis uile is gá chuig an gcuideachta a sheachadfaidh na hearraí chuig do sheoladh agus árachas cuideachta. Trí ordú a chur chun earraí a sheachadadh ar ár suíomh Gréasáin nó ar an bhfón, aontaíonn tú do chuid faisnéise a sholáthar do thríú páirtí atá freagrach as seachadadh an táirge seo a eagrú chuig do sheoladh agus a árachas.

Mura dteastaíonn uait aon teachtaireachtaí seachas na teachtaireachtaí atá riachtanach mar chuid d’ordú agus a fhorghníomhú a fháil uainn, is féidir leat scríobh chugainn ag ár seoladh: info@vnz.bz

5. Modhanna stórála agus seilfré faisnéise

Stóráilimid do chuid faisnéise inár mbonn custaiméirí. Úsáidfidh ár gcuideachta an fhaisnéis seo agus stórálfar méid réasúnta ama. Teastaíonn an fhaisnéis seo uainn chun fiosrúcháin a sholáthar agus fadhbanna a réiteach maidir lenár seirbhísí agus riachtanais an dlí stórála sonraí. Coimeádaimid an ceart an fhaisnéis seo a stóráil tar éis ár seirbhís agus ár ndíol a chríochnú, fiú mura n-úsáideann tú seirbhísí ár gcuideachta a thuilleadh. Stórálfar an fhaisnéis uile ar feadh tréimhse réasúnta ama, mura n-éilíonn an dlí nó na húdaráis rialála agus na treoracha orainn í a choinneáil níos faide.

6. Tríú páirtithe

Tá sé de cheart againn d’fhaisnéis a aistriú chuig tríú páirtí a bhfuil baint aici le forghníomhú ár n-ordaithe ar do shon. Gan do thoiliú breise, tarchuireann muid do chuid faisnéise chuig seirbhísí seachadta, cuideachtaí árachais a bhaineann le seachadadh earraí. Tá sé de cheart againn do sheoladh iomlán, d’ainm agus do shloinne, d’uimhir theileafóin a aistriú chomh maith le sonraí eile atá riachtanach chun an t-ordú seo a chur i gcrích. Ní sholáthraímid gach faisnéis ach do na cuideachtaí sin a oibríonn de réir an dlí maidir le cosaint agus stóráil sonraí. Ar iarratas uait, féadfaidh tú faisnéis a fháil uainn cé dó agus cathain a soláthraíodh do chuid sonraí.

Ní aistrítear aon liostaí dár gcustaiméirí chuig tríú páirtithe, ach amháin iarratais ó údaráis stáit, más ann dóibh.

7. Foláirimh ríomhphoist, comhfhreagras, nuacht agus cur chun cinn

Tá sé de cheart againn fógraí a sheoladh chugat, comhfhreagras a dhéanamh, teagmháil a dhéanamh leat ar an bhfón nó tríd an suíomh Gréasáin má chuir tú ordú linn ar aon cheann de na bealaí is féidir. Ní féidir gach teagmháil a dhéanamh ach ar na modhanna cumarsáide a sholáthraíonn muid. Cúlchiste againn an ceart a sheoladh annamh a tú eolas faoinár dtáirgí, lascainí agus cur chun cinn. Tá sé de cheart diúltú a fháil ar na fógraí trí na treoracha nó trí scríobh chugainn ag info@vnz.bz tú

8. Monatóireacht ar Chomhfhreagras Ríomhphoist

Mar chuid den rialú slándála, tá sé de cheart againn aon phost a chuirtear chuig ár bhfostaithe a léamh. I gcás ábhar neamhshábháilte in aon litir nó a ceangaltán, amhail víreas, tá sé de cheart againn í a bhaint nó moill a chur uirthi.

9. Beartas Fianán

Úsáideann ár suíomh fianáin, ar píosaí beaga cód agus comhaid iad a fheabhsaíonn feidhmíocht ár suíomh ar do ríomhaire. Anseo thíos déanaimid cur síos ar an bhfaisnéis nuair a bhailímid fianáin, conas a úsáidimid í agus cathain a stóráilimid í.

Tá sé de cheart agat íoslódáil fianáin a chealú, ach ag an am céanna, ní féidir linn dea-oibriú ár suíomh a ráthú.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi fhianáin ar Wikipedia anseo.

Úsáid a bhaint as Fianáin

Molaimid fianáin a úsáid chun ár suíomh a oibriú i gceart agus i gceart mura bhfuil tú cinnte an bhfuil siad uait nó nach bhfuil. Féadfaidh tú úsáid fianáin a dhíchumasú má tá tú cinnte go dteastaíonn sé uait. Caithfidh tú a thuiscint go n-úsáidtear gach fianán chun an tseirbhís a theastaíonn uait a úsáid a sholáthar.

Fianáin disabling

Féadfaidh tú do bhrabhsálaí a chosc ó fhianáin a úsáid. Caithfidh tú a thuiscint gur féidir le feidhmiúlacht na suíomhanna uile a dtugann tú cuairt orthu nó a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt orthu an fheidhm seo a úsáid chun úsáid fianáin a shrianadh. De ghnáth, díchumasóidh fianáin a dhíchumasú gnéithe agus cumais áirithe den láithreán, mar sin molaimid nach ndéanann tú fianáin a dhíchumasú.

Ríomhphost Fianáin Gaolmhara

Is féidir lenár suíomh cuimhneamh ar an úsáideoir má tá tú cláraithe linn cheana féin, chun fógraí áirithe a thaispeáint duit is féidir a úsáid le haghaidh úsáideoirí cláraithe nó díliostála. Soláthraímid seirbhísí síntiúis nuachtlitir. Agus an fheidhm seo á húsáid againn, úsáidimid fianáin a mheabhraíonn duit.

Orduithe fianán a bhaineann le láimhseáil

Cuimhníonn ár suíomh Gréasáin d’ordú le fianán, na táirgí a roghnaigh tú agus cuimhnítear orthu nuair a úsáideann tú ár suíomh Gréasáin tuilleadh chun próiseáil a éascú lena n-áirítear d’ordú a chealú nó a chur in eagar.

Foirmeacha Fianáin Gaolmhara

Má líonann tú aon fhoirmeacha ar ár suíomh Gréasáin, is féidir le fianáin do shonraí úsáideora a shábháil lena n-úsáid nó lena gcomhfhreagras sa todhchaí.

Fianáin Tríú Páirtí

Is féidir fianáin a sholáthraíonn tríú páirtithe iontaofa a úsáid ar ár suíomh Gréasáin. Anseo thíos déanfaimid cur síos níos mionsonraithe ar na fianáin tríú páirtí a d’fhéadfadh teacht ort agus tú ag úsáid ár suíomh.

Úsáidimid Google Analytics, a chaithfimid anailís a dhéanamh ar ár suíomh. Is féidir le fianáin an t-am a chaitear ar ár suíomh, na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu, an t-ábhar is fearr leat, an t-am a thugann tú cuairt ar ár suíomh a rianú.

Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi fhaisnéis fianán Google Analytics anseo.

Arís eile, meabhraímid duit go n-oibreoidh an suíomh go maith, molaimid duit fianáin a chasadh air.

10. Slándáil

Glacann muid bearta slándála chun do chuid sonraí a stóráil an-dáiríre agus déanaimid gach beart réasúnach chun a slándáil a chinntiú. Ag brath ar na sonraí, úsáidimid na feidhmeanna a bhaineann le cosaint pasfhocal, criptiú, rialú rochtana, cúltaca, caighdeáin aistrithe agus rialú sláine comhshaoil ​​chun do chuid sonraí a chosaint ar chaillteanas nó ar mhí-úsáid.

ATTENTION: Ní stóráilimid sonraí do chárta creidmheasa nó dochair. Déantar sonraí do chárta a d’úsáid tú a íoc a chriptiú i gcónaí agus ní stóráiltear iad.

Ceisteanna agus iarratais

Má tá ceisteanna breise maidir leis an mbeartas príobháideachta, eagraíochtaí cosanta sonraí nó a n-úsáid in ár seirbhísí, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh an t-eolas: info@vnz.bz

COMHAIRLEOIR AAAA

  • Foirgneamh Arthur Evelyn Baile Chathail, Nevis, St. Kitts agus Nevis
  • Tacaíocht do Chustaiméirí
  • Uimhir teileafón:
  • + 442038079690
  • info@vnz.bz